חתונה יהודית
פירסום חתונה בדקה ה90 אירועים וחוויות ווידאו חתונה הנחות ומבצעים מאמרים רשימה אישית טיפים חתונה - ראשי
 
חדשות ומבצעים   
 השכרת חופות - חופת במבוק/ חופה יפנית במחיר הכי משלם
 אומנות הצילום צבי גלעד - מבצע חורף חם!!! 2 צלמי תמונות, אלבום דיגיטלי גדול, אלבומו הורים, סרט ערוך עם קליפים ברמה גבוה ביותר וצוות מגנטים ללא תוספת. במחיר ללא תחרות: רק 6300 ש"ח
 להקת הלל - מבצע מדהים!!! הרכב 5 נגנים רק ב4500 ₪
 משתלה מהלב - הנחה ללקוחות כל שמחה בהזמנת מזכרת מהאירוע מהמשתלה השיקומית
 ברכת כלה בעיצוב אישי - רוצים לפנק את הכלה בברכת כלה יחודית?
 ארמוניה - מבצע הדקה ה90 מחירים מיוחדים לתאריכים אחרונים לאירועי חנוכה

 


רישום לנישואים  
20/02/2008

נהלי רישום לנישואים: מתוך www.religions.gov.il
קישורים:
הגיל המותר לנישואין על פי החוק הוא 17 שנים. חתן או כלה שטרם מלאו להם 17 שנים, נדרשים להביא אישור מבית משפט מחוזי המתיר להם להינשא.
רישום נישואין:
על בני זוג הבאים להירשם לנישואין, להופיע בלשכת רישום נישואין במועצה הדתית הקרובה למקום מגוריהם בין שלושה חודשים ל- 45 יום לפני מועד הנישואין.
רשם הנישואין ימלא את פרטי בני הזוג בתיק הנישואין ויפנה את הכלה לרבנית, לשיחה ולקביעת תאריך הנישואין.
על בני הזוג להביא לצורך רישום הנישואין:
1. תעודות זהות מעודכנות הכוללות ספח.
2. שלוש תמונות פספורט של כל אחד מבני הזוג.
3. בן זוג אשר לא נרשם בלשכת הנישואין במועצה הדתית בה נרשמו הוריו,ימציא תעודת נישואין או כתובה של הוריו.
4. תעודת לידה (נדרש בחלק מלשכות רישום הנישואין).
5. במידה ואחד מבני הזוג אינו גר במקום רישום הנישואין, עליו להביא תעודת רווקות מלשכת רישום נישואין במועצה הדתית שבמקום מגוריו.
(לעניין זה, יחשב למקום המגורים הקבוע הישוב הרשום בספח תעודת הזהותלפחות תקופה של שישה חודשים קודם לרישום הנישואין).
* גרוש או גרושה ימציאו תעודת גירושין.
* אלמן או אלמנה ימציאו תעודת פטירה.
* תייר או תיירת ימציאו דרכון, אישור רווקות ואישור יהדות מרבנות מוכרת במקום מגוריהם או מבית דין רבני בישראל.
* עולים מחו"ל יפנו לבית דין רבני במקום מגוריהם כדי לקבוע את כשרותם לנישואין.
לנוחיותכם: באתר הרשות הארצית לשירותי דת תוכלו להוריד ערכה לנישאיםהמכילה רשימת תעודות ואישורים שיש להביא, העדים שיבואו להעיד בבואכם להירשםלנישואין, פרטים אודות אגרות רווקות ונישואין וטלפונים שניתן לקבל בהם פרטיםנוספים.

אגרת רישום נישואין:
עבור תשלום האגרה מקבלים בני הזוג את השירותים הבאים:
פתיחת תיק נישואין, פרסום בעתונות, כתובה וכמובן רב לעריכת החופה והקידושין.
גובה אגרת רישום הנישואין הוא 600 שקלים.
הנחה באגרה בשיעור של 40% ניתנת במקרים הבאים:
1. במידה ואחד מבני הזוג חייל בשירות סדיר או שירות לאומי.
2. במידה ואחד מבני הזוג סטודנט.
3. במידה והחתן הוא תלמיד ישיבה.
4. במידה ואחד מבני הזוג עולה חדש/ה בשנתיים הראשונות לעלייתו ארצה.
5.במידה ואחד מבני הזוג הוא מקרה סעד. (באישור הלשכה לשירותים חברתיים)
עדים:
על כל אחד מבני הזוג להביא שני עדים יהודיים (גברים), שאינם קרובים לחתן ולכלה ואינם קרובים זה לזה, המכירים את בני הזוג וביכולתם להעיד שבני הזוג הינם רווקים ושאין מניעה להשיאם כדת משה וישראל.
עדים המכירים את שני בני הזוג וביכולתם להעיד שבני הזוג העומדים להינשא הינם רווקים ושאין מניעה להשיאם כדת משה וישראל יכולים להעיד על החתן והכלה גם יחד.
תעודת רווקות:
במידה ואחד מבני הזוג אינו גר במקום רישום הנישואין, עליו להביא תעודת רווקות מלשכת רישום נישואין ב-במועצה הדתית שבמקום מגוריו (לעניין זה, יחשב למקום המגורים הקבוע הישוב הרשום בספח תעודת הזהות לפחות תקופה של שישה חודשים קודם לרישום הנישואין).
על בן הזוג להביא לצורך קבלת תעודת רווקות:
1. תעודת זהות מעודכנת, הכוללת ספח.
2. שתי תמונות פספורט.
3. תעודת נישואין או כתובה של הוריו (פרט לבן זוג שהוריו נרשמו באותה לשכת נישואין).
4. שני עדים יהודיים (גברים) המכירים את בן הזוג וביכולתם להעיד על רווקותו.
גובה אגרת הרווקות הוא 135 שקלים.

עורך החופה והקידושין:

הרב העורך את החופה והקידושין יהיה רב שאושר על ידי רשם הנישואין באותה עיר או רב עיר/שכונה במקום בו נערכים הנישואין.
הרב העורך את החופה והקידושין ידאג כי עותק מהכתובה יועבר תוך שלושה ימים מיום הנישואין על ידו או ע"י בני הזוג למועצה הדתית אשר בה נרשמו לנישואין.

תעודת נישואין:

לצורך קבלת תעודת נישואין יופיעו בני הזוג המאושרים כשבועיים לאחר החתונה בלשכת רישום נישואין במועצה הדתית אשר בה נרשמו לנישואין ויקבלו את התעודות לידם.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ללשכות רישום הנישואין במועצות הדתיות ברחבי הארץ ו/או למחלקת רבנות ברשות הארצית לשרותי הדת.

תהליכים מנהליים ברבנות
באתר בתיהדין הרבניים תמצאו מידע עלתהליכיםמנהלייםשעליכם לבצע לפני הנישואין, כמו גם מידע על מצבים בהם אתם עלוליםלהיתקל:

טופס אישורנישואין
בקשה המוגשת לאישור מצב אישי כאשר בני זוג נישאו בחו"ל, אישור זה דרושלמשרד הפנים, משרד השיכון ומשרדים נוספים.

טופס בקשה להיתר נישואין
בקשה המוגשת לבית הדין כדישיקבע כי מגישי הבקשה רשאים להינשא לבן או לבת הזוג במקרים שיש ספק בכך.

טופס בקשה לביטול נישואין
בקשהלביטול נישואין מוגשת במקרה בו בני הזוג מנועים מבחינה הלכתית להינשא זה לזו, למרותשהם רשומים כנשואים.

אישור לעריכת חופה וקידושין למעוברת
בקשה המוגשתבמקרים בהם האישה בהיריון או טרם עברו 24 חודשים מאז הלידה, ויש צורך באישור מיוחדכדי להינשא.

בקשה לעיכובנישואין
בקשה המוגשת על ידי בן או בת הזוג הטוענים שהצד השני, העומדלהינשא לאחר, נשוי לו או מנוע מלהינשא מסיבה הלכתית כלשהי.

טופס אישור רווקות
טופס בקשה המוגשבדרך כלל על ידי תושבי חוץ, עולים חדשים או תושבים ארעיים, ונועד לקבוע שהמגישים הםרווקים ופנויים להינשא לבן או לבת הזוג המבוקשת.

טופס קביעת מעמד אישי
בקשה המוגשתלבית הדין כדי לקבוע מעמד אישי של המבקשים, לדוגמה: רווקות, יהדות וכו'. את הטופסיש להביא כאשר יש ספק במעמדו האישי של המבקש.